Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2018

MUỐN THỌ BAO LÂU?


MUỐN THỌ BAO LÂU?
Nhanh như Sóc, tuổi thọ như Sóc (10-15 năm)
Chậm như Rùa, tuổi thọ như Rùa (250-300 năm)
Nhanh Mãnh Sư đực, thọ hai lăm mùa
Đủng đỉnh Voi thọ, tám chục mùa lá rơi
Thở nhanh, tuổi thọ ngắn hơi
Thở chậm, tuổi thọ gấp đôi hạn kỳ!
        PNP-SG-12/10/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét